קול קורא- הגשת מחזות להצגות תחרות

שימו לב! 
הארכנו את מועד שליחת המחזות להצגות התחרות
עד לתאריך  15.7.20