תקנון הצגות תחרות לשנת 2022

מבוא
1.        מדי חוה"מ פסח מקיים תיאטרון חיפה במסגרת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים תחרות בין כמה הצגות חדשות ומקוריות. הצגות התחרות המוגשות לבחינה, נבחרות בקפידה על ידי וועדה אמנותית של הפסטיבל.
2.        הצגות התחרות הינן חלק בלתי נפרד מתוכנית הפסטיבל.
3.       התקנון יימסר לכל מגישי המחזות/ הצגות ויהיה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם מפיקי ההצגות שייבחרו להשתתף בתחרות.
4.       להנהלת הפסטיבל שמורה הזכות לעדכן את התקנון מדי שנה.

 

מטרות קיומן של הצגות התחרות
1.       לפתח את תחום הצגות הילדים בישראל.
2.       להעלות את רמת המחזות וההצגות לילדים בארץ.
3.       לעודד ולתת במה למחזאות ישראלית מקורית.
4.       לפתח שפה תיאטרלית חדשה.
5.       לתמוך ולעודד יוצרים ליצור עבור הקהל הצעיר.
6.       לקרב ולהגביר את המודעות של הקהל הצעיר לתיאטרון.
7.       לחשוף הפקות חדשות בפני קהל צעיר.
8.       לחשוף הפקות חדשות בפסטיבלים בינלאומיים.
9.       לעודד קהל צעיר לצפות בהצגות תיאטרון.

 

הגשת מועמדות
1.         במסגרת הפסטיבל תתקיים כבכל שנה תחרות בין הצגות מקור, אשר טרם הוצגו בכל במה או פורום אחרים.
2.        הפסטיבל יפרסם מודעה במדיה הדיגיטלית, שתכיל בקשה להגשת מחזות לתחרות
3.       המגישים ישלחו את המחזה בדוא"ל ובדואר לתיאטרון חיפה- על המגיש לוודא מול הנהלת תיאטרון חיפה שהמחזה שלו התקבל.
4.        התחרות מיועדת למחזות מקוריים ועיבודים חדשים לקלאסיקות ולספרות ישראלית.
5.        רשאים להשתתף יוצרים, מפיקים ותיאטרונים.
6.        לא ניתן להגיש מועמדות של הפקה שעלתה אי פעם על במה כלשהי.

 

 

בחירת ההצעות
1.        ההנהלה של הפסטיבל, יחד עם הוועדה האמנותית יבחרו את ההצעות מבין אלו שהוגשו.
2.         בבחירת ההצגות שתשתתפנה בתחרות יילקחו בחשבון, בין היתר, שיקולים של איכות ההצגה, מקוריותה, חדשנותה, התאמתה למסגרת של פסטיבל הילדים והתאמתה לחללים העומדים לרשות העלאת ההצגות.
3.         המספר המקסימלי של ההפקות המיועדות לקחת חלק תחרותי בפסטיבל הוא לפי החלטת הנהלת הפסטיבל.
4.    ההצעה העולה לשלב הבא מתחייבת להגיע לפרזנטציה.
5.   תנאי מעבר משלב ההזמנה לפרזנטציה ועד ליום הפרזנטציה הוא בחירת במאי ושחקנים להצגה.
6.     כל השחקנים והיוצרים שלקחו חלק בפרזנטציה חייבים להשתתף בהצגה במהלך הפסטיבל, ולהנהלת הפסטיבל הזכות לפסול הצגה שלא תעמוד בתנאים אלו.
7.     תנאי מעבר משלב הפרזנטציה לשלב התחרותי הוא להתחבר לתיאטרון / מפיק בטרם החתימה על ההסכם.

8. הועדה האמנותית, בראשות המנהל האמנותי, רשאית לפנות ליוצרים נוספים כראות עיניה. 

 

 


נוהל התחרות
1.         המחזה שייבחר למסגרת התחרות יעלה במהלך הפסטיבל והעלאתו תהיה כפופה  לכל החלטות הנהלת הפסטיבל.
2.      היוצרים ישכתבו את המחזה בהתאם לבקשת ההנהלה האמנותית של הפסטיבל, יציגו בפניה את המחזה המעודכן עד לקבלת האישור הסופי לקראת ההפקה.
3.         להנהלה  האמנותית של הפסטיבל שמורה סמכות ההחלטה האחרונה והקובעת בכל תחומי ההפקה.
4.        הפסטיבל ילווה את ההפקות שנבחרו מבחינה טכנית ומבחינת הפקה לאורך כל הדרך כולל יחסי ציבור ופרסום.
5.        מגיש הצעה יוכל להשתתף במסגרת התחרות בפסטיבל עם הצגה אחת בלבד.
6.       יוצרי ומפיקי ההצגות יתחייבו כלפי הפסטיבל כי בכל פרסום של ההצגה לאחר הפסטיבל, יופיע לוגו הפסטיבל.
7.        המפיק יחתום על הסכם עם הנהלת הפסטיבל על אופן ההתקשרות לצורך ההפקה.
8.        המפיק יתחייב להשתתף בישיבות ההפקה שייקבעו על ידי הנהלת הפסטיבל.
9.       המפיק יתחייב לשמור על לוחות הזמנים כפי שייקבעו על ידי הנהלת הפסטיבל, ולפעול בהתאם לכל ההנחיות שיימסרו לו.
10.     להנהלת הפסטיבל הזכות לפסול הצגה שלא תעמוד בתנאי התקנון.

 

שיפוט
הנהלת הפסטיבל תמנה צוות שופטים שיכלול בין שלושה לחמישה שופטים בהתאם להחלטת ההנהלה, שכוללים אנשי תיאטרון, שחקנים, יוצרים, אנשי ציבור ועוד.

 


השתתפות תקציבית
1.        ההחלטות אודות קבלת הצגות לתחרות וקביעת מספר ההצגות המשתתפות כפופות למסגרת תקציב הפסטיבל, כפי שאושר לאותה שנה על ידי עיריית חיפה.
2.       הנהלת הפסטיבל תממן עד ארבעה שחקנים לכל הפקה. לכל הפקה תינתן האפשרות ללהק עד שישה שחקנים בלבד, ויש לקחת בחשבון ששני השחקנים הנוספים ימומנו על חשבון המפיק.
3.        המפיק מחויב לשלם ליוצרים ולשחקנים שכר מינימום על פי שח"ם ובת"י.
4.        ההצגות יעלו בין ארבע לשמונה פעמים במהלך הפסטיבל.
5.        להנהלת הפסטיבל תהיה סמכות להחליט איזה חלק היא תיקח בהשתתפות בעלויות ההרצה בכל אחת מההצגות התחרות.
6.         התשלום יועבר למפיקים בתנאים שייקבעו ע"י הנהלת הפסטיבל מדי שנה.
7.        בנוסף לתשלום העלויות, יעמיד הפסטיבל חלל לביצוע חזרות טכניות, במתחם הפסטיבל פרסום ויחסי ציבור.
8.         הפסטיבל יעמיד בכל חלל ציוד בסיסי של תאורה והגברה.

 

 


פרסים
1.        הנהלת הפסטיבל תחליט מדי שנה על הקטגוריות עליהן יתמודדו הצגות התחרות ותקבע את גובה הפרס הכספי, שיחולק לזוכים. במידה ויהיו שני זוכים באחת מהקטגוריות, יחולק הפרס בין שני הזוכים וכל צד יקבל מחצית מגובה הפרס.
2.        הפרס בהתאם לכל קטגוריה, יועבר לאחר הפסטיבל לידי הזוכה או המפיק, לפי החלטת הנהלת התיאטרון.


בברכה,
הנהלת הפסטיבל

 

תיאטרון חיפה
שלום, איך נוכל לעזור לך?